På undra.se kan vem som helst ställa frågor och bidra med svar utan att behöva registrera sig. Välkommen!
undra.se

Vad är variabel?

frågades för Dec 18, 2013 av galleleo (120 poäng)
redigerade Jan 2, 2014 av admin
 

1 Svar

0 röster
En variabel är en speciell typ av mängd eller kvantitet med ett okänt eller föränderligt värde. De används ofta i programmering och matematik.

Ett nummer som 5 eller 200 kan inte ändra sitt värde. Om en person står 5 meter från en byggnad så ändras inte distansen över tid. 5 meter är en fix mängd vilket är motsatsen till variabel mängd. Om personen dock går iväg från byggnaden så ökas helt plötsligt distansen vilket gör att den inte längre har samma värde. Vi kan alltså inte längre använda ett nummer för distansen eftersom den är föränderlig. Distansen är därför en variabel.

Inom matematik så skrivs variabler ofta som en bokstav, t.ex. x eller y. I vissa ekvationer representerar variabler värden som är okända vilka man kan identifiera genom algebra.

I programmering behöver inte variabler bestå av ett nummer utan kan även vara strängar (text), datum och liknande.
svarat Jan 3, 2014 av silko (600 poäng)