På undra.se kan vem som helst ställa frågor och bidra med svar utan att behöva registrera sig. Välkommen!
undra.se

Måste en kapten enligt svensk lag vara den sista person som lämnar skeppet?

frågades för Mar 17, 2012 i Politik av irish (1,880 poäng)
 

1 Svar

0 röster
 
Bästa svaret
Detta säger sjölagen:

"Om fartyget råkar i sjönöd, är befälhavaren skyldig att göra allt som står i hans makt för att rädda de ombordvarande och bevara fartyget och lasten. Han skall, om det är möjligt, se till att dagböcker och andra skeppshandlingar förs i säkerhet samt vidta åtgärder för bärgning av fartyg och gods. Så länge som det finns rimlig utsikt att fartyget kan räddas får befälhavaren inte överge det utan att hans liv är i allvarlig fara."

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941009.htm (Sjölag (1994:1009), paragraf 6 i sjätte kapitlet.)

Den säger alltså ingenting om att kaptenen faktiskt måste lämna fartyget sist men personligen tror jag nog de flesta kaptener ändå följer den devisen... förutom herr Francesco Schettino på Costa Concordia då.
svarat Mar 18, 2012 av klas (1,940 poäng)
selected Mar 18, 2012 av irish
Det är intressant för  enligt Italiensk lag är det straffbart för en kapten att lämna före passagerarna.
Hur är det med kvinnor och barn. Har de förtur till livbåtarna?