På undra.se kan vem som helst ställa frågor och bidra med svar utan att behöva registrera sig. Välkommen!
undra.se

Vad är demokrati?

De flesta har nog ett hum om vad demokrati är men vad betyder det egentligen? Har vi äkta demokrati i dagsläget?
frågades för Apr 16, 2012 i Politik av anonym
 

3 Svar

0 röster
En demokrati är ett styrelseskick där medborgarna har möjlighet att bestämma hur deras land eller samhälle ska styras. Ordet demokrati kommer från grekiskans "demos" (folket) och "kratein" (styre), alltså ungefär "folkstyre".

Den vanligaste typen av demokrati är representativ demokrati, där människor väljer sina ledare genom val som i sin tur beslutar lagar och budgetar. Den andra formen av demokrati är direkt demokrati där makten inte ligger hos representanter utan på en folknivå.

Personligen tycker jag att en äkta demokrati måste innehålla följande fyra saker:

1. Ett politiskt system för att välja och byta regering genom fria och rättvisa val.
2. Ett aktivt deltagande där medborgarna engagerar sig i politiken och samhällslivet.
3. Ett skydd av de mänskliga rättigheterna för alla medborgare.
4. En rättsregel där lagar och förfaranden gäller lika för alla.
svarat Apr 18, 2012 av klas (1,940 poäng)
0 röster
Är Grekland en demokrati?
svarat Apr 19, 2012 av irish (1,880 poäng)
0 röster
4. "En rättsregel där lagar och förfaranden gäller lika för alla."

Gäller ej för Knugen. Har vi demokrati?
svarat Apr 19, 2012 av irish (1,880 poäng)