På undra.se kan vem som helst ställa frågor och bidra med svar utan att behöva registrera sig. Välkommen!
undra.se

Vad är socialisation?

frågades för Apr 19, 2012 av anonym
 

1 Svar

+1 röst
Socialisering är en term som används av sociologer och antropologer som innebär att vi ärver och sprider normer, seder och ideologier. Detta innebär att vi anpassar oss efter omgivningens normer och kultur för att den grupp vi lever i ska fungera bättre och slutligen öka våra överlevnadsmöjligheter. Detta är en omedveten process som sker genom kontakt med andra människor.
svarat Apr 25, 2012 av Luta (960 poäng)