På undra.se kan vem som helst ställa frågor och bidra med svar utan att behöva registrera sig. Välkommen!
undra.se

Hur gör man plast?

Någon som vet hur det tillverkas eller vad det består av?
frågades för May 22, 2012 i Teknik av Fisse (130 poäng)
recategorized May 23, 2012 av undra.se
 

1 Svar

–1 röst
Plast görs av olja.

Olja består av många olika ämnen (t.ex. metan, etan, propan, butan, hexan, heptan och oktan) som raffinaderierna separerar genom destillering så de kan användas till olika ändamål. För att tillverka plast så värms etan och propan upp och omvandlas till etylen och propylen. Dessa kombineras sen med andra kemikaler och komprimeras till plastpellets som säljs till fabriker. Där hettas sen pelletsarna och formas till de plastföremål man vill tillverka.
svarat May 25, 2012 av Greken (780 poäng)
TOM SUGER GURKA
DET ÄR ÄCKLIGT!
Hhahahhahahahhahahh
SITT NER DIN HORA p12  som skriver din mamm
Din mamma ahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahaahav