På undra.se kan vem som helst ställa frågor och bidra med svar utan att behöva registrera sig. Välkommen!
undra.se

Varför är havet salt?

frågades för Jan 11, 2012 i Vetenskap av anonym
 

1 Svar

+2 röster
Salterna kommer från upplösning av mineral i jordskorpan. Havet tillförs även hela tiden lösta salter via floder och grundvatten som strömmar ut i havet. När vattnet i havet sedan avdunstar till blir de lösta salterna kvar i havet. Denna process har pågått så länge som vatten har funnits på jorden, och därigenom har havsvattnet fått sin höga salthalt. De kemiska ämnen som står för det största bidraget till havsvattnets salthalt är klorid och natrium.
svarat Feb 18, 2012 av Loki (720 poäng)