Varför avskaffades apoteksmonopolet?

Varför avskaffades apoteksmonopolet? Vad fanns det för argument för och emot?

frågat av anonym


Förutom att EG-domstolen kom fram till att det svenska apoteksmonopolet strider mot EU-bestämmelserna så var syftet effektivisering, flexiblare öppettider, ökad tillgänglighet, förbättrad service, kortare köer, ökat småföretagande och prispress genom konkurrens. Apoteksmonopolet avskaffades således 2009 på alliansregeringens initiativ.

Resultatet liksom opinionen har varit tudelat men klart är att fler apotek har öppnats och tillgängligheten ökat nämnvärt genom att man nu kan köpa receptfria läkemedel i vilken matvarubutik som helst. Däremot har prispressen i praktiken uteblivit. Vanligtvis leder nämligen avregleringar till att fler aktörer släpps in på marknaden vilket i sin tur leder till sänkta priser genom att företagen måste konkurrera om kunderna. Detta skedde t.ex. när telefonimarkanden i Sverige avreglerades på 80-talet men har inte skett i fallet med apoteken.

svarat av anonym


Skapad: 2013-07-09 13:33:47

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09