Finns hästar?

Jag undrar hur många som tycker att hästar finns.

frågat av anonym


Nej, häst är en frukt.

svarat av anonym


Skapad: 2013-09-26 17:47:52

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09