Hur sprider sig koloxid?

frågat av anonym


Genom diffusion, naturlig konvektion, storskaliga advektiva strömmar och cykloniska rörelser i atmosfären.

svarat av anonym


Skapad: 2013-10-30 16:25:14

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09