Vad är politisk kultur?

frågat av anonym


Politisk kultur är medborgarnas samlade attityder och värderingar gällande politik. Den politiska kulturen bestämmer de underliggande förväntningarna och reglerna om hur politik ska utövas. Detta innebär t.ex. politiska ideal och normer och överförs från generation till generation via socialisation.

svarat av anonym


Skapad: 2013-12-15 14:06:46

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09