Vad är variabel?

frågat av anonym


En variabel är en speciell typ av mängd eller kvantitet med ett okänt eller föränderligt värde. De används ofta i programmering och matematik.

Ett nummer som 5 eller 200 kan inte ändra sitt värde. Om en person står 5 meter från en byggnad så ändras inte distansen över tid. 5 meter är en fix mängd vilket är motsatsen till variabel mängd. Om personen dock går iväg från byggnaden så ökas helt plötsligt distansen vilket gör att den inte längre har samma värde. Vi kan alltså inte längre använda ett nummer för distansen eftersom den är föränderlig. Distansen är därför en variabel.

Inom matematik så skrivs variabler ofta som en bokstav, t.ex. x eller y. I vissa ekvationer representerar variabler värden som är okända vilka man kan identifiera genom algebra.

I programmering behöver inte variabler bestå av ett nummer utan kan även vara strängar (text), datum och liknande.

svarat av anonym


Skapad: 2013-12-18 09:23:52

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09