Vad är hälsa?

Vad är egentligen hälsa?

frågat av anonym


Hälsa är i sin enklaste form frånvaro av sjukdom. En del definierar dock hälsa mer diffust som individens upplevelse av sitt välbefinnande.

Enligt WHO:s definition från 1946 är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande" vilket även verkar vara den mest vedertagna beskrivningen.

svarat av anonym


Skapad: 2014-01-07 16:29:09

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:10