Vad är kolhydrater?

Vad är kolhydrater och vad är de bra för? Vad är de uppbyggda av?

frågat av anonym


Kolhydrater är en grupp näringsämnen där sockerarter, stärkelser m.m. ingår. De är den vanligaste energikällan fär människan men är viktiga för de flesta organismer. Det är dock inte nödvändigt att äta kolhydrater eftersom människokroppen kan omvandla proteinöverskott till kolhydrater. Det räcker med andra ord att äta proteiner även om kolhydrater är en mer direkt energikälla. Äter man för mycket kolhydrater omvandlas det dock till fett.

Rent kemiskt så består kolhydrater av grundämnena kol, väte och syre och namnet kommer från att de flesta kolhydrater kan betraktas som hydrater av kol. Den biokemiska definitionen säger att en kolhydrat ska innehålla minst två alkoholer och en keton eller aldehyd.

svarat av anonym


Skapad: 2014-01-14 18:28:14

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:10