Hur fickparkerar man?

frågat av anonym


  1. Ställ dig parallellt med och så nära som möjligt bilen som står framför parkeringsluckan.
  2. Vrid ratten så långt till höger du kan.
  3. Backa sakta tills du vänstra hörnet på bilen bakom är exakt i mitten på backspegeln.
  4. Stanna och vrid upp hjulen till utgångsläge (rakt fram). Fortsätt backa tills du passerat bilen framför med nosen.
  5. Stanna och vrid ratten så långt till vänster du kan.
  6. Backa tills du hamnar i korrekt position och vrid upp ratten igen.

svarat av anonym


Skapad: 2014-01-14 18:29:49

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:10