Minskar jordens vikt av katalytisk förbränning drivmedel?

Om jordens vikt ändras med flera miljarder ton påverkas väl dragningskraften och jordens bana kring solen?

frågat av anonym


Ja, jordens vikt ändras hela tiden. Jorden förlorar ungefär 100 000 ton väte och helium varje år som försvinner ut i rymden. Dock så läggs även vikt på, runt 40 000 ton i form av damm och global uppvärmning (energi adderar massa).

Endast 16 ton försvinner genom att jorden förbränner bränsle.

Allt som allt minskar jordens vikt med 50 000 ton per år, vilket är en liten del av jordens totalvikt på 6.580 triljarder ton.

svarat av anonym


Skapad: 2014-05-10 08:43:37

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:10