Vad är skillnaden mellan arbetslöshet och sysselsättningsgrad?

Det snackas mycket om sysselsättning och arbetslöshet men vad är skillnaden egentligen? Hur kan sysselsättningsgraden gå upp om samtidigt arbetslösheten går upp?

frågat av anonym


Sysselsättningsgrad är antalet arbetande jämfört med totala antalet personer i arbetsför ålder. Arbetslöshet är antalet arbetande jämfört med totala arbetskraften, vilket inte inkluderar studerande, sjukskrivna, folk i arbetsmarknadsåtgärder etc.

Om landet består av 100 personer och 70 arbetar så är sysselsättningsgraden 70% oberoende av vad de resterande 30 gör. Om 20 av de 30 är studerande eller sjukskrivna så är arbetskraften 80 personer totalt, vilket ger en arbetslöshet på 12,5% trots att det egentligen är 30% som inte jobbar.

Exemplet ovan är förenklat i den grad att vi antar att alla landets invånare är i arbetsför ålder.

Vissa anser att sysselsättningsgrad är viktigare än arbetslöshet bland annat eftersom det går att manipulera arbetslöshetssiffror genom aggressiva arbetsmarknadsåtgärder som egentligen inte skapar några nya jobb.

svarat av anonym


Skapad: 2014-08-29 21:53:17

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:10