Hur utvecklades evolutionsteorin?

Jag vet att det var Darwin som kom på den men hur utvecklades evolutionsteorin?

frågat av anonym


Charles Darwin höll på utforska Galapagosöarna när han märkte att en art av fåglar hade utvecklats annorlunda jämfört med samma art på fastlandet. Det fick honom att tänka att fåglarna anpassat sig efter sin omgivning.

Teorin var inte ny utan han hade diskuterats av Lamarck, Darwin's farfar Erasmus Darwin med flera. Det Darwin tillförde var däremot tanken om det naturliga urvalet, d.v.s. "de bäst anpassades överlevnad". Den moderna evolutionsteorin bygger på detta och inte transmutation som t.ex. Lamarck pratade om.

svarat av anonym


Skapad: 2015-03-09 11:54:57

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:10