Vad är stambyte?

Vad är stambyte och varför måste det göras?

frågat av anonym


Stambyte betyder i grund och botten att man byter ut rörstammarna i huset. Rörstammarna är rören för allt vatten. Dessa måste bytas eftersom de har en begränsad livslängd och kan orsaka vattenskador om de inte byts ut med jämna mellanrum (cirka 50 år).

Ibland byts även gasstammar och elstammar ut vid ett stambyte men det är mindre vanligt.

Mer vanligt är att man även renoverar badrummen i samband med stambytet. Dels är badrum oftast i behov av underhåll men framför allt handlar det om att man ändå måste riva ur badrummet när stambytet sker.

Ett stambyte tar mellan 1 och 2 veckor.

svarat av anonym


Skapad: 2015-03-10 12:21:40

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:10