Varför talar vi olika språk? Varifrån kommer vårt språk?

frågat av anonym


Alla språk förändras med tiden vilket gör att de delas och utvecklas till andra språk. Exempelvis så talade man latin i Romarriket men när det romerska imperiet bröts upp och blev nya riken (dagens Frankrike, Spanien, Italien etc) utvecklades deras varianter av latinet till slut till egna språk.

Självklart krävs isolering för att detta ska uppstå, något som i dagens kommunikationssamhälle mer eller mindre är omöjligt. Men om inte internet, radio och TV etc hade funnits skulle t.ex. amerikanska och engelska utvecklas till helt egna språk inom ett par hundra år. Numera är dock tendenserna motsatta och i och med den alltmer öppna globala kommunikationen kommer vi nog få se ett världsspråk inom några hundra år.

svarat av anonym


Skapad: 2012-02-26 16:11:36

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08