Människan är den smartaste varelserna på jorden, varför är vi då de mest korkade varelserna som förstör vår egen planet?

frågat av anonym


Människan må ha den största inteligensnivån när det kommer till att använda resurserna vi har tillgång till. Men å andra sidan så är vi också dummast som du säger.

En teori är att människan kommer orsaka den sjätte massförstörelsen. Bara varit 5 sådana förut och de har varit pga. naturlig faktorer.

svarat av anonym

Det skulle inte förvåna mig om vi gjorde det, men det vore ju såklart inte så roligt... / kommenterat av anonym


Skapad: 2012-02-28 01:26:03

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08