Varför finns EU?

Varför finns och bildades Europeiska Unionen?

frågat av anonym


Vad jag vet bildades EU efter andra världskriget för att i huvudsak verka som en fredsstabilisator men har med tiden utvecklats till att mer och mer likna Amerikas förenta stater. Med gemensam utrikesminister och valuta. Det är en byråkrati utan dess like, vilken växer oberoende av om det tillkommer nya medlemsländer eller ej. Många medlemsländer har sett EU som en kassako vilken de kan mjölka utan motprestation. Det är centralisering istället för decentralisering.

svarat av anonym


Skapad: 2012-03-13 23:13:33

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08