Varför vill jägarna utrota vargen?

Enligt en undersökning vill 11 varg län i jägarförbundet utrota vargen.

frågat av anonym


Jägarna menar att vargen bidrar till försämrad livskvalitet till de som bor i varglänen samt till ekonomiska skador för småföretag inom djurhållning. Man kan tycka att det borde vara småföretagen själva som i så fall ska driva frågan och inte jägarna men jag tror att de flesta jägarna bor i de utsatta samhällena.

De säger även att Sveriges vilda vargstam är genetisk undermålig p.g.a. inavel och därför bör tas bort.

svarat av anonym


Skapad: 2012-03-17 16:52:42

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08