Måste en kapten enligt svensk lag vara den sista person som lämnar skeppet?

frågat av anonym


Detta säger sjölagen:

"Om fartyget råkar i sjönöd, är befälhavaren skyldig att göra allt som står i hans makt för att rädda de ombordvarande och bevara fartyget och lasten. Han skall, om det är möjligt, se till att dagböcker och andra skeppshandlingar förs i säkerhet samt vidta åtgärder för bärgning av fartyg och gods. Så länge som det finns rimlig utsikt att fartyget kan räddas får befälhavaren inte överge det utan att hans liv är i allvarlig fara."

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941009.htm (Sjölag (1994:1009), paragraf 6 i sjätte kapitlet.)

Den säger alltså ingenting om att kaptenen faktiskt måste lämna fartyget sist men personligen tror jag nog de flesta kaptener ändå följer den devisen... förutom herr Francesco Schettino på Costa Concordia då.

svarat av anonym


Skapad: 2012-03-17 17:21:28

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08