Varför sänka skatten?

Alliansen vill hela tiden sänka skatten men varför? Är det så viktigt att få några extra hundralappar i plånboken jämfört med vad det kostar samhället?

frågat av anonym


Sänkt skatt ger konsumenten mer pengar att spendera vilket leder till ökad konsumtion. Detta skapar mer arbete för tillverkare och leverantörer vilket i sig leder till fler jobb.

Sänkt skatt -> ökad efterfrågan -> fler jobb -> ekonomisk tillväxt -> mer skatteintäkter.

Så man måste alltså se till det stora hela för att förstå de positiva effekterna. Ett par hundralappar i plånboken kanske inte är så mycket men när flera miljoner får några hundralappar var kommer den allmänna konsumtionen att öka vilket är positivt för ekonomin.

svarat av anonym


Jag förmodar att det är jobbskatteavdraget du menar. Syftet är delvis att göra det mer lönsamt att arbeta jämfört gå på bidrag. I det hänseendet tycker jag det har lyckats. Dessutom är det väl bra att skatten som sänks kommer arbetarna tillgodo. Däremot finns det andra skattesänkningar som man kan ifrågasätta: Restaurangmomsen är en sådan. Varför ska restaurangnäringen betala lägre skatt än övriga?

svarat av anonym


Skapad: 2012-03-19 12:27:48

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08