Vad gör man med gamla mediciner?

Är det ok att slänga gamla mediciner i papperskorgen eller ska de lämnas in någonstans?

frågat av anonym


Gamla mediciner ska man lämna till apoteken och absolut inte slänga med vanligt avfall. Alla apotek har producentansvar och är enligt lag skyldiga att ta emot utgången medicin för återvinning. På apoteken finns speciella påsar för ändamålet och du behöver inte stå i kö för att lämna in något. Detta gäller dock endast apotek som säljer receptbelagda läkemedel och inte matvarubutiker etc.

Det värsta man kan göra är att spola ner medicinerna i avloppet vilket då snabbt förorenar våra marker och sjöar och kan orsaka stora miljöproblem.

svarat av anonym


Skapad: 2012-04-10 13:05:15

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08