Varför döms kvinnor till lägre straff än män?

Varför döms kvinnor till lägre straff än män om brottet är detsamma? Borde inte jämställdhet även gälla på detta område.

frågat av anonym


Har inget bra svar pa fragan och vet inte ens om det stammer men tycker det ar helt fel om det nu ar sa. Ditt kon ska inte bestamma vilket straff du far! Lika lite som ditt ursprung eller religion ska pavarka.

Jag tanker mig dock att det i vissa fall ror sig om att en kvinna doms for medhjalp men kan overtyga ratten om att hon blev tvingad (direkt eller indirekt) for att mannen var i en maktposition och den drivande i brottet.

svarat av anonym


Jag hörde det på efterlyst. Sista avsnittet för säsongen. Uppgifterna kom från Bodström som är advokat. Det var fråga om samma brott men olika påföljd beroende av kön...

svarat av anonym


Skapad: 2012-04-10 13:19:33

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08