Vad är demokrati?

De flesta har nog ett hum om vad demokrati är men vad betyder det egentligen? Har vi äkta demokrati i dagsläget?

frågat av anonym


En demokrati är ett styrelseskick där medborgarna har möjlighet att bestämma hur deras land eller samhälle ska styras. Ordet demokrati kommer från grekiskans "demos" (folket) och "kratein" (styre), alltså ungefär "folkstyre".

Den vanligaste typen av demokrati är representativ demokrati, där människor väljer sina ledare genom val som i sin tur beslutar lagar och budgetar. Den andra formen av demokrati är direkt demokrati där makten inte ligger hos representanter utan på en folknivå.

Personligen tycker jag att en äkta demokrati måste innehålla följande fyra saker:

  1. Ett politiskt system för att välja och byta regering genom fria och rättvisa val.
  2. Ett aktivt deltagande där medborgarna engagerar sig i politiken och samhällslivet.
  3. Ett skydd av de mänskliga rättigheterna för alla medborgare.
  4. En rättsregel där lagar och förfaranden gäller lika för alla.

svarat av anonym


Är Grekland en demokrati?

svarat av anonym


  1. "En rättsregel där lagar och förfaranden gäller lika för alla."

Gäller ej för Knugen. Har vi demokrati?

svarat av anonym


Skapad: 2012-04-16 02:49:01

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08