Vad är socialisation?

frågat av anonym


Socialisering är en term som används av sociologer och antropologer som innebär att vi ärver och sprider normer, seder och ideologier. Detta innebär att vi anpassar oss efter omgivningens normer och kultur för att den grupp vi lever i ska fungera bättre och slutligen öka våra överlevnadsmöjligheter. Detta är en omedveten process som sker genom kontakt med andra människor.

svarat av anonym


Skapad: 2012-04-19 17:38:40

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08