Vad exporterar Sverige?

Vad har vi för exportvaror?

frågat av anonym


Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror, såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter samt av tjänsteexport.

svarat av anonym


Här är en lista över Sveriges exportvaror samt hur många procent av exporten de utgör:

Verkstadsvaror: 46,4% Mineralvaror: 12,0% Kemivaror: 11,4% Skogsvaror: 10,6% Energivaror: 7,9%

Övriga varor: 11,7%

Verkstadsvaror är t.ex. bilar, maskiner, elektronik, metallarbeten och telekom vilket kanske inte är något man förknippar med "verkstad" men ändå räknas in i den kategorin.

I övrigt står skogs- och gruvindustrin för en stor del av exporten, även kallad Sveriges basindustri.

Källa - http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Sveriges-export--och-importprodukter/

svarat av anonym


Skapad: 2012-04-21 13:04:26

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08