Varför attackerade Japan Pearl Harbor?

frågat av anonym


Japan höll på att expandera sitt imperium i Asien och visste att de enda som kunde utgöra ett hot mot denna expansion var USA. Britterna och fransmännen var fullt upptagna med att kriga mot Tyskland och övriga Asien hade de mer eller mindre redan lagt under sig.

Japanerna förstod att USA förr eller senare skulle gå med i kriget så de bestämde sig för att attackera Pearl Harbor i förebyggande syfte.

Anledningen till att de valde just Pearl Harbor var för att slå ut USA:s flotta men även eftersom det låg geografiskt lägligt (närmare Japan).

svarat av anonym


En annan anledning var att USA hade inlett en handelsblockad mot Japan p.g.a. deras expansion i Kina (USA stödde de kinesiska styrkorna i kriget) vilket ledde till oljebrist. Dessutom trodde Japan att ett överraskningsanfall skulle sänka moralen så pass mycket att USA inte skulle vilja ge sig in i kriget, något som visade sig felaktigt då landet istället enades i patriotism.

svarat av anonym


Skapad: 2012-04-27 15:21:41

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08