Var det bättre förr?

frågat av anonym


Nej, det tycker jag inte. Framför allt inte om vi tittar globalt.

1960 var det 20% risk att ett barn skulle dö innan hon fyllt 5. Idag är den siffran 5% och kommer vara nere på 1,6% år 2035.

Sedan 1960 har realinkomsten per person ökat åttafaldigt i Kina, fyrdubblats i Indien och femdubblats i Brasilien.

Kvinnans livslängd i Afrika söder om Sahara har ökat med 16 år sen 1960.

Andelen barn som går i skolan i Afrika har dubblerats sen 1970.

Vi behöver dock inte kolla så långt tillbaka som till 60- och 70-talet för att se att det hela tiden blir bättre. Det är nämligen hälften så många fattiga i världen idag jämfört med 1990!

svarat av anonym


Skapad: 2012-04-30 18:18:09

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08