Vad händer om ett land går i konkurs?

frågat av anonym


När ett land inte längre kan betala räntor och amorteringar på sina statsskulder så har landet per definition gått i konkurs. Ett lands konkurs är dock annorlunda än t.ex. ett företags som ju löses upp eller tas över. En stat går inte under på samma sätt utan istället påbörjas en process där man diskuterar med sina långivare för att hitta en lösning.

Oftast består lösningen av diverse återbetalningsplaner och i många fall kan långivarna skriva av lånet. För att detta ska ske ställer dock långivarna krav på landet, t.ex. att man minska utgifterna vilket leder till minskade bidrag och minskad statlig verksamhet i allmänhet. Även krav på ökade intäkter ställs som i praktiken innebär högre skatter för landet.

Att länder går i konkurs är väldigt vanligt och i princip alla länder i Afrika har någon gång gått i konkurs i modern tid. Andra exempel är Argentina 2001 och Ryssland 1998.

svarat av anonym


  1. Börsen kraschar.
  2. Alla finansiella institut fallerar.
  3. Alla statsfinansierade program avslutas (sjukvård, försvar, polis, utbildning, infrastruktur, vägar etc).
  4. Företag får stänga och arbeten försvinner.
  5. Det blir protester, demonstrationer och upplopp (och inga poliser som kan stoppa det eller brandmän som kan släcka eldarna).
  6. Alla börjar döda varandra för mat.
  7. De rika köper landet och gör det till en diktatur.

Ungefär så.

svarat av anonym


Skapad: 2012-05-05 22:45:55

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08