Vad gör en civilingenjör?

frågat av anonym


Civilingenjör är en skyddad akademisk titel och yrkesexamen som innefattar 300 högskolepoäng (vilket motsvarar 5 års heltidsstudier).

En civilingenjör arbetar med tekniskt avancerade saker inom ett visst specialområde som t.ex. datavetenskap, fysik, kemi, biologi och teknik. Titeln är väldigt bred och en civilingenjörs jobb kan skilja avsevärt från en annans.

svarat av anonym


Skapad: 2012-05-11 22:57:23

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08