Vad är skillnaden mellan protestanter och katoliker?

frågat av anonym


Några viktiga skillnader:

  1. Protestanter menar att tron på Jesus är vägen till frälsning medan katoliker anser att ett gott leverne är viktigare än tron.

  2. Katoliker inkluderar mer böcker i Gamla Testamentet.

  3. Katoliker följer en central ledare, Påven, som anses vara Kristus representant på jorden. Protestanter har inget centralt överhuvud och kyrkliga ledare är inte av lika stor vikt.

  4. Katoliker hedrar helgon till mycket större utsträckning och ber till dessa medan protestanter anser att bön endast ska riktas till Gud.

svarat av anonym


Protestanter menar att Guds vilja står i Bibeln, att endast tro kan frälsa människan samt att kyrkan är jordisk och lyder under staten.

Katoliker menar att kyrkan är Guds röst på jorden, att präster kan ge syndernas förlåtelse samt att Påven är de kristnas högste ledare på jorden.

svarat av anonym


Katoliker gillar krimskrams och överdekorerade kyrkor medan protestanter föredrar dem tråkiga.

svarat av anonym


Skapad: 2012-05-13 16:23:20

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08