Hur gör man plast?

Någon som vet hur det tillverkas eller vad det består av?

frågat av anonym


Plast görs av olja.

Olja består av många olika ämnen (t.ex. metan, etan, propan, butan, hexan, heptan och oktan) som raffinaderierna separerar genom destillering så de kan användas till olika ändamål. För att tillverka plast så värms etan och propan upp och omvandlas till etylen och propylen. Dessa kombineras sen med andra kemikaler och komprimeras till plastpellets som säljs till fabriker. Där hettas sen pelletsarna och formas till de plastföremål man vill tillverka.

svarat av anonym


Skapad: 2012-05-22 14:24:17

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08