Varför uppstår lågkonjunktur enligt Keynesianismen?

frågat av anonym


Det är nog på arbetslösheten, höga räntor och sjunkande efterfrågar

svarat av anonym


Jag är ingen expert på Keynes men när efterfrågan på lån ökar så töms bankernas reserver vilket leder till att räntan går upp. Högre ränta gör att folk sparar istället för att konsumera vilket gör att inkomster och arbete minskar vilket leder till arbetslöshet och lågkonjunktur.

svarat av anonym


Skapad: 2012-07-02 16:27:00

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09