Hur vinner man på schack?

frågat av anonym


Man turas om att flytta pjäserna över spelbrädet och försöker ta ner motståndarens pjäser med sina egna.

Vinner gör man när man sätter motståndarens kung i 'schakmatt' vilket innebär att kungen inte kan gå någonstans utan att bli tagen (kungen kan endast gå ett steg, men åt vilket håll som helst).

svarat av anonym


Skapad: 2012-07-12 20:39:20

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09