Hur fungerar solceller?

frågat av anonym


"En solcell eller en fotovoltaisk cell är en anordning bestående av halvledare (ofta kisel) som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning. Varje enskild cell ger upphov till en ganska låg spänning, varför solcellerna seriekopplas i solpaneler. Man kan också parallellkoppla solcellerna om man vill öka strömstyrkan."

Taget från wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Solcell

svarat av anonym


Skapad: 2012-07-29 21:41:05

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09