Frikyrkorna var på ett sätt mer demokratiska än den traditionella när de uppkom, på vilket sätt var de det?

frågat av anonym


Frikyrkor var utbrytargrupper från den traditionella kyrkliga institutionerna som dominerade förr i tiden. I stället för att det var ett fåtal som bestämde hur man skulle tolka bibeln, läs Påven, så kunde det frireligiösa samfunden tolka bibeln på egen hand, i mindre grupper. Det gör att frireligiösa samfund blev/är mer demokratiska än de stora världsrelgionerna/institutionerna.

svarat av anonym


Skapad: 2012-09-13 17:45:49

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09