Uppgift Keynesianismen med samhällsekonomiska kretsloppet som grund.

Låt oss säga att vi är på väg ner i en djup lågkonjunktur och regeringen kommer i sin kommande budget att lägga fram förslag för att lindra lågkonjunkturen. Vilka förslag, utifrån keynesianismen, anser du att regeringen ska använda sig av för att nå störst effekt d v s minska arbetslösheten? Diskutera de olika förslagen med hjälp av det samhällsekonomiska kretsloppet.

frågat av anonym


Skapad: 2012-10-08 17:42:44

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09