När kom de första kläderna?

När började människan att använda kläder?

frågat av anonym


Det finns inget enkelt sätt att veta när kläder började användas för första gången men en ny studie visar att klädlöss utvecklades från huvudlöss för 107 000 år sedan. Detta tyder på att kläder måste ha funnits då. En annan teori är att det fanns flera olika primater utöver människan som bar kläder men att endast människan överlevde och att kläder då användes för över 650 tusen år sedan.

Den tidigaste formen av kläder bestod antagligen av päls, läder, löv och gräs som var draperade och knutna runt kroppen.

svarat av anonym


Skapad: 2012-12-16 21:37:52

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09