Hur länge i belastningsregistret?

Hur länge finns man med i belastningsregistret efter man blivit dömd i Sverige?

frågat av anonym


Beroende på grad och påföljd tas ett brott bort ur belastningsregistret efter 3 till 10 år. Detta kallas gallring och exempelvis tas brott som gett penningböter bort efter 5 år efter dom medan brott som gett fängelse tas bort 10 år efter avtjänat straff.

Här kan du läsa om de olika nivåerna:

http://www.polisen.se/Service/Registerutdrag/Gallring-ur-belastningsregistret/

svarat av anonym


Skapad: 2012-12-16 22:42:55

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09