Varför heter det A4-papper?

Varför benämns alla pappersstorlekar med A och en siffra?

frågat av anonym


Man kan tro att A står för något men det gör det faktiskt inte. A är istället en formatstandard som började användas 1934 i Sverige. I denna standard finns även B- och C-papper som beräknas på andra sätt.

Vad står då siffran för? A0 är exakt en kvadratmeter papper. Om du viker denna fyra gånger så blir det A4. Viker du 5 gånger blir det A5 o.s.v.

För mer info om de olika pappersformaten se http://sv.wikipedia.org/wiki/Pappersformat och http://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_216

svarat av anonym


Skapad: 2012-12-30 00:49:20

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09