Varför kan inte träd bli högre än 100 meter?

Någon sa att träd inte kan växa högre än 100 meter. Stämmer det?

frågat av anonym


Jovisst kan de bli högre än 100 meter! Ett exempel är amerikansk sekvoja Sequoia sempervirens.

En utmärkt plats att beskåda dessa ståtligheter är i Redwood National Park i västra USA där träden har stor utberedning.

svarat av anonym


Vanligtvis gäller regeln att ju högre träd, desto mindre löv. Detta går att förklara matematiskt och det har har visat sig att denna förklaring även sätter en gräns för hur höga träd kan bli.

Löven producerar energi i form av sukros som sedan transporteras genom trädets vävnadssystem (floem) till de olika delarna. Problemet är att bara en viss mängd sukros kan passera genom stammen samtidigt vilket gör att stora löv på höga träd producerar energi som går till spillo. Stammen blir alltså som en flaskhals.

Detta matematiska samband gör att efter en viss höjdnivå (vilket verkar vara runt 100 meter) är flaskhalsen så stor att även de minsta löven kommer producera sukros som bara går till spillo. Det finns därför ingen anledning för trädet att växa högre än så.

svarat av anonym


Skapad: 2013-01-20 20:41:31

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09