Kan någon jämföra Java med .NET?

Jag har gått klart en kurs i C-programmering men är lite osäker på vad jag ska fortsätta med. C# eller Java?

frågat av anonym


Java stödjer många enheter som t.ex. mobiltelefoner (Android-appar är skrivna i Java), datorer och GPS:er. Java används i hela mjukvaruindustrin.

svarat av anonym


Skapad: 2013-01-25 14:18:19

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09