Får man använda templates från internet?

Jag vill ha en ny logga till min personliga blogg och undrar därför om det är OK att använda templates även om det inte specifikt står att de får användas för kommersiellt bruk.

frågat av anonym


Nej, du får inte använda templates eller mallar om det inte explicit står att man får det. I annat fall får de endast användas som referens.

svarat av anonym


Skapad: 2013-02-02 16:56:46

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09