Varför gäspar man?

Ja, varför gäspar vi egentligen?

frågat av anonym


Exakt varför man gäspar är inte helt klarlagt, men en teori är att kroppen tar till denna reflex när den vill ha mer syre. När man gäspar flödar också mer blod till hjärtat.

En annan teori är att det är ett arv från våra förfäder. Troligen var gäspningar ett sätt för gruppmedlemmarna att signalera till varandra hur alerta de var, och det kan även ha hjälpt gruppen att gå och lägga sig samtidigt för att på så sätt öka dess effektivitet.

Andra hypoteser är reglering av temperaturen i hjärnan, utjämning av trycket på trumhinnorna eller att gäspning har ett nära samband med stretching. Om du försöker kväva en gäspning fortsätter ju musklerna ändå sina gäspande rörelser.

Forskning pekar på att personer som har hög grad av empati och självkännedom oftare ”sympatigäspar”. Ett sätt att visa sympati och förståelse.

svarat av anonym


Skapad: 2012-01-10 17:52:48

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:08