Vad är plast gjort av?

frågat av anonym


Det är olika men i grund och botten är plast gjort av monomer (http://sv.wikipedia.org/wiki/Monomer)) som sammanfogats till polymerer (http://sv.wikipedia.org/wiki/Polymer)). Ett exempel på det är kolvätet eten som den vanligaste plasten polyeten består av.

Monomerna utvinner man från råvaror som råolja (petroleum) och naturgas.

svarat av anonym


Skapad: 2013-03-12 14:19:08

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09