Den första datorn?

Vilken var den första datorn och vem byggde den?

frågat av anonym


Den första datorn byggdes 1941 av ingenjören Kondrad Zuse från Tyskland och hette Z3. Den vägde ett ton och användes för att göra beräkningar för flygplanskonstruktioner. Ironiskt nog förstördes dock datorn i just ett flyganfall mot Berlin 1943.

svarat av anonym


Skapad: 2013-03-15 20:04:11

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09