Vad är propan?

jag vet att det är någon slags molekyl, eller? skulle gärna vilja veta mer, tack på förhand!

frågat av anonym


Propan är en kemisk förening med tre kol. Det är ett kolväte, närmare bestämt en alkan. Det finns endast en isomer av propan. Propan ingår i gasol. Propan används som förpackningsgas i livsmedel och har E-nummer E 944, och som energibärare i värmepumpar och kallas R290 enligt ASHRAE-standard.

Propan brinner med syre under bildande koldioxid och vatten. Är syretillförseln låg bildas också giftigt kolmonoxid

http://sv.wikipedia.org/wiki/Propan

svarat av anonym


Skapad: 2013-03-21 14:05:12

Uppdaterad: 2020-03-22 17:08:09